CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH)
Vững mạnh hướng tới nền công nghiệp xanh

Phương án lưu giữ, bảo quản

12/07/17

Chất thải sau khi về tới Công ty được lưu trữ trong Nhà kho lưu trữ tạm thời CTNH.

Nhà kho được chia làm các khu vực lưu chứa CTNH phù hợp với từng loại CTNHH.

CTNH dạng rắn được lưu chứa trong các bao PP, đặt trên pallet, bố trí thành từng khu vực riêng tránh tiếp xúc, phản ứng giữa các loại CTNH; có lắp đặt biển báo và các phương tiện PCCC. Thông thoáng khí bằng quạt công nghiệp.

Top