CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH)
Vững mạnh hướng tới nền công nghiệp xanh

CÔNG TY  VẠN LỢI (TNHH)

Nhà máy: Lô G1-1, G1-2, G1-3 CCN đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện Thoại:  0222 3860 295   Fax: 0222 3860 295

Email: green@vanloialuminum.com.vn

 

Cảm ơn quý vị đã vào thăm Website của chúng tôi! Nếu Quý vị có yêu cầu hay ý kiến đóng góp nào, xin hãy sử dụng mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời những yêu cầu của Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Bản đồ công ty Vạn Lợi (TNHH)

Top