CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH)
Vững mạnh hướng tới nền công nghiệp xanh

Hệ thống xử lý nước thải lẫn dầu, tuần hoàn tái sử dụng

19/06/17

Đưa vào kho lưu trữ để tái chế

Phế liệu sạch dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh hệ thống rửa chất thải rắn lẫn dầu:

Hệ thống rửa chất thải rắn lẫn dầu hoạt động theo nguyên lý hơi nước nhiệt độ cao cấu tạo gồm 02 phần: Nồi hơi và sàn rửa.

Nồi hơi có nhiệm vụ “hóa hơi nước” lượng nước có trong bình với nhiệt độ từ 100 đến 120oC, áp suất hơi đạt 10 kg, từ đó hơi nước áp suất coa được đưa đến sàn rửa.

Chất thải rắn lẫn dầu được đưa vào máng rửa, tại đây hơi nước với áp suất và nhiệt độ cao được xả  trực tiếp vào sẽ làm phoi nóng lên và dầu bang sẽ bị  trôi theo nước nóng xuống sàn. Sau đó sẽ dùng nước lạnh rửa lại lần nữa đảm bảo toàn bộ dầu bám dính sẽ bị trôi theo nước.

Nước có lẫn dầu sẽ được đưa đến hệ thống xử lý nước lẫn dầu để xử lý, nước sau khi được xử lý sẽ được tuần hoàn, tái sử dụng lại.

Top