CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH)
Vững mạnh hướng tới nền công nghiệp xanh
Cơ khí - Kỹ thuật
24/08/18

Mô tả công việc:  - Chịu trách nhiệm khắc phục các sự cố, sữa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị - Gia công, sửa chữa dụng cụ phục vụ sản xuất. - Trực sửa chữa thiết bị (phần cơ khí). - Thực hiện bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch (phần cơ). - Thực hiện cải tiến của bản thân và theo yêu cầu. - Kiểm tra thiết…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
24/08/18

 Mô tả công việc:  - Kiểm tra các chi tiết, lập các báo cáo theo yêu cầu (báo cáo quản trị và báo cáo chuyên ngành) - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công bố trí của trưởng phòng - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn  …

Thông báo tuyển dụng
25/04/17

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017 Tuyển dụng 60 kỹ sư chuyên ngành: công nghệ hóa dầu; xây dựng công trình biển; cơ khí chế tạo máy; cơ tin; Điện; điện tự động hóa; KS chuyên ngành HVAC.

Thông báo tuyển dụng
25/04/17

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017 Tuyển dụng 60 kỹ sư chuyên ngành: công nghệ hóa dầu; xây dựng công trình biển; cơ khí chế tạo máy; cơ tin; Điện; điện tự động hóa; KS chuyên ngành HVAC.

Thông báo tuyển dụng
25/04/17

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017 Tuyển dụng 60 kỹ sư chuyên ngành: công nghệ hóa dầu; xây dựng công trình biển; cơ khí chế tạo máy; cơ tin; Điện; điện tự động hóa; KS chuyên ngành HVAC.

Top